شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه

یادداشت‌هایی برای تحلیل افته‌ی شرکت باغمیشه
چهارشنبه 20 آبان ماه 1394
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.