گریز از دام عوام‌فریبی

در این مقاله ضمن توضیح فرصت‌های حاصل از گریز از دام پوپولیسم در انتخابات اخیر، نویسنده‌ی مقاله بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکل بانک‌ها در جهت افزایش نرخ رشد شرکت تأکید می‌کند.

 متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بیابید.

چهارشنبه 3 خرداد ماه 1396
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.