سومین کنفرانس مدیریت ریسک سازمانی
چهارشنبه 17 آبان ماه 1396
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.