مشخصات دوره‌ی درس مباحث منتخب مالی (دانشگاه شهید بهشتی)
جمعه 6 مهر ماه 1397
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.