ارائه‌ی درس «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی زمین و مسکن» در دانشگاه شریف

بعد از گذشت چند سال، در این نیم‌سال تحصیلی بار دیگر درس «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی زمین و ساختمان» در دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه شریف عرضه می‌شود.

ریز درس را این‌جا می‌یابید.

شنبه 13 بهمن ماه 1397
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.