درس مباحث منتخب مالی

ریزبرنامه‌ی نشست‌های دوم و سوم این درس در دانشگاه‌های مختلف تهران را در زیر ملاحظه می‌فرمایید. در هر مورد که استاد مربوطه اجازه دهد، اسلایدها، نوار صوتی و ویدئو آپلود می‌شود.

نشست دوم

نشست سوم

چهارشنبه 9 مهر ماه 1399
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.