مبانی بازارها و نهادهای مالی (جلد دوم)

بعد از سال‌ها تأخیر، بالاخره ترجمۀ جلد دوم این کتاب مهم کامل شد و به خوانندگان تقدیم می‌شود. سه سال قبل نسخۀ ویرایش‌نشدۀ الکترونیک در دسترس شما قرار گرفت. این نسخه اکنون ویرایش کامل شده است. جلد اول این اثر نیز در همین وبگاه در اختیار شما است. این دو جلد ۵۰٪ کل متن انگلیسی را شامل می‌شود. مترجم امیدوار است که در ادامۀ سال ۱۴۰۰، جلد سوم کتاب نیز انتشار یابد.

شنبه 7 فروردین ماه 1400
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از این مطلب فقط با ذکر منبع مجاز است.