تازه‌ترین مطالب آموزشی

آخرین مطالب

نشست راهکارهای توسعه بازار بدهی

دهمین نشست آکادامی دانایان با حضور آقایان دکتر علیرضا توکلی‌کاشی، علیرضا آقاجانی و علی خاتمی در روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ با موضوع «شفافیت، محصول