Search

کتاب اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک

  1. Home
  2. »
  3. کتاب‌ها
  4. »
  5. کتاب اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک

این کتاب به اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار می‌پردازد. مؤلفان با تکیه بر دانسته‌ها و تجربیات خود و با جستجوی مراجع و مأخذ مختلف، مطالب مفصلی را بـه منظور تشـریح موضوع یادشده گردآوری کرده‌اند. این جستجو طیف وسیعی از متون فارسـی و انگلیسـی و حتی پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ایرانی را شامل می‌شود. آنچه در یازده فصل کتاب گرد آمده است، با توجه به نیازهای خواننده فارسی‌زبان است. هدف فقط دستیابی به مخاطبـان دانشجو و دانش‌پژوهان نبوده است؛ مطالب این کتاب به گونه‌ای طرح‌ریزی شده که مدیران نیز مخاطب ما هستند؛ مدیرانی که به‌طور دائمـی در کشـوری در حـال توسـعه دسـت بـه گریبان ریسک‌اند و نیاز دارند که ریسک فعالیت خود را به اطلاعات کمّی بدل کننـد و در پی کنترل و کاهش ریسک عملیات خود باشند. به‌ علت پیچیدگی مسأله کمّی‌سازی ریسک، کتاب حاضر شامل طیف وسیعی از روابـط و معادلات ریاضی، توابع آماری، مدله‌ای اقتصادسنجی و نیز مـدل‌های مطـرح در زمینـه دانش اقتصاد و مالی است. یکی از اهداف خاص مؤلفان در تدوین ایـن کتـاب آماده‌سـازی دانشـجویان و دانش‌پژوهـان بـرای خوانـدن و درک مقـالات مجلـه‌های معتبـر داخلـی و بین‌المللی در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط است. چنین مقالاتی عمدتاً شامل روابط و مدل‌های نسبتاً پیچیده است و درک مطالـب آنهـا بـدون فراگیـری پیش‌زمینه‌های لازم، طاقت‌فرسا به‌نظر می‌رسد. کتاب حاضر با معرفی مـدل‌های متنـوع و رایج در زمینۀ ریسک‌های مالی و با پرداختن به فنون پیشرفتۀ آماری و استفاده گسـترده از روابط ریاضی دانش‌پژوهان را برای درک جنبه‌های فنـی چنـین مقـالاتی مجهـز می‌کنـدهمچنین این کتاب با پرداختن به مسائل و موضوعات مختلف کمّی‌سازی ریسک می‌توانـد ٨ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار راهنمای خوبی برای طرح عناوین مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویان در رشته‌های مرتبط باشد. مؤلفان کتاب به مدد بهره‌گیری از تجارب و دانسته‌های خود در زمینۀ اندازه‌گیری انواع ریسک‌های مالی، دیدگاه جامع خود را در گوشه و کنار این کتاب عرضه داشـته‌اند. مباحـث این کتاب حتی‌الامکان به گونه‌ای مطرح شده که علاوه بر ریسک بازار به سـایر ریسـک‌ها نیز قابل تعمیم است. مبانی کمّی‌سازی و مدیریت ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و …  براساس ریسک بازار است و بنابراین، این کتاب می‌تواند به عنوان مرجعی عمومی برای مطالعۀ ریسک موردملاحظه قرار گیرد. بیشتر مباحث مطرح‌شده در این کتاب به طرز گسترده‌ای تشریح شده و تا حـد تـوان از آوردن مطالـب مـبهم و غیرقابـل فهـم جلـوگیری شـده اسـت. دلایـل توسـعۀ مـدل‌ها، پیشفرض‌ها و شرایط استفاده از آنها، نحوۀ تخمـین پارامترهـا و مزایـا و محـدودیت‌های کاربرد مدل‌ها با دقت وصفناپذیری ارائه شـده اسـت. اغلـب مـدل‌های کمّـی همـراه بـا مثال‌هایی است که نحوۀ استفاده از آنها را نشان می‌دهد. همچنین، مؤلفان برای افـزایش قابلیت درک مباحث یادشده، جداول و نمودارهای متعددی ارایه کرده‌اند که بسیاری از آنها بر پایۀ داده‌های بورس اوراق بهادار تهران است. به رغم اینکه بخش عمدۀ مطالب کتاب نگاشتۀ مؤلفان اسـت، امـا حجـم اسـتفاده از متون انگلیسی مرجع و انعکاس ترجمۀ آنها در کتـاب به قـدری بـوده اسـت کـه شایسـته دانستیم از عنوان «تألیف و ترجمه» استفاده کنیم. مسؤولیت میثم رادپور عمدتاً متوجه نگاشتن بخش‌های کمّی کتاب بوده است. اوسـت که می‌باید از صحت مطالب کمّی و فرمول‌ها اطمینان یافته باشد. مسؤولیت حسـین عبـده تبریزی بیشتر متوجه صحت مفاهیم، انتخاب معادل‌ها، روانی مطالب، پیوند و توالی مطالـب هر فصل و پیوستگی مباحث فصل‌های مختلف و نگارش جمع‌بندی‌ها بوده است. به رغـم این تقسیم کار، بدیهی است که هر دو مؤلف در قبال صحت آنچه به روی کاغذ آمده، بـه اتفاق مسؤول‌انددرخواست مؤلفان/مترجمان از خوانندگان نقد کتاب و ارایۀ راهنمـایی بـه آنـان اسـت. عاجزانه تقاضا می‌کنیم که اشتباهات کتاب را به ما گوشزد بفرماییـد تـا اگـر بـه چاپ‌هـای بعدی رسید آن موارد را با ذکر نام شما اصلاح نماییم. در نهایت از تمام کسانی که ما را در تهیه این کتاب یاری داده‌اند، خصوصاً آقای علـی رسـولی‌زاده‌ای، مهنـدس احسـان رفیعـی، مهنـدس حامـد لهراسـبی و آقایـان ابوالفضـل داوودآبادی، پدرام جهانگیری و امیر اشقاب تشکر می‌کنیم.

نام مؤلف : میثم رادپور – حسین عبده تبریزی
تاریخ‌های انتشار : ۱۳۸۸
ناشر : پیشبرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیوگرافی دکتر حسین عبده تبریزی

حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، همزمان مدرک کارشناسی مدیریت از مدرسه‌ی عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از مدرسه‌ی عالی ترجمه را دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را در رشته‌ی مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران (وابسته به دانشگاه هاروارد) در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در سطح دکترای رشته‌ی امور مالی و بانکداری در مدرسه‌ی عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند.

سابقه‌ی تدریس دکتر عبده به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور استاد مدعو بوده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آنها به تدریس دانش مالی پرداخته است.

حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل حل‌وفصل بانکی، مدل‌هاي كنترل ريسك، نظارت بر بازارهای سرمایه، معرفت‌شناسی مالی، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

دکتر عبده تبریزی مترجم کتاب‌های فیزیک مالی، خطر و بازده، ارزشيابی، مدیریت مالی (دو جلد)، مبانی بازارها و نهادهای مالی (دو جلد) و چندین کتاب دیگر است. وی هم‌چنین مؤلف کتاب‌های بازار آتی، مالی املاک و مستغلات، مالی شرکت‌ها (دو جلد)، افته‌هایی در مدیریت مالی، افته‌هایی در مالی شرکت‌ها، مجموعه‌ی مقالات مالی و سرمایه‌گذاری (دو جلد)، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری و بازار دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ شمسی است. وی عضو هیأت تحریریه‌ی نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌ امتیاز روزنامه‌ی سرمایه بوده است که در دولت احمدی‌نژاد توقیف شد. صدها مقاله از وی در نشریه‌های دانشگاهی و مطبوعات کثیرالانتشار منتشر شده است.

برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی حسین عبده تبریزی به شرح زیر است:

رئیس هیأت‌مدیره‌ی شركت خدمات پژوهش و مشاوره‌ی مالی تابان‌خرد (امروز-۱۳۸۵)

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

رئیس هیأت مدیره‌ی لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵)

رئیس هیأت مدیره‌ی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه‌ی نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

مديرعامل شركت تأمین سرمایه‌ی اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبير كل مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمايه‌گذاري ايران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)

رئیس هیأت ‌مدیره‌ی بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)

رئيس هيأت‌‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

خدمات عمومی

به عنوان فعال بخش خصوصی و استاد مالی، دکتر عبده به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی خدمات عمومی به شکل داوطلبانه فعال بوده است. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی، کارایی بازار بدهی و قانون بازار سرمایه به‌ وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ در حوزه‌ی بازار رهن، سیاست‌گذاری زمین و صندوق‌های مستغلات به وزرای راه و شهرسازی؛ و در طیف گسترده‌ای از نهادهای پولی و مالی در حوزه‌های مختلف مالی به بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازنشستگی‌ها، خیریه‌ها و دیگر نهادهای مالی مشورت داده است. این خدمات همچون تدریس وی در دهه‌ها‌ی گذشته افتخاری بوده است. دکتر عبده طی این سال‌ها به طور افتخاری عضو هیأت امنای دو مؤسسه‌ی آموزشی؛ عضو هیأت تنظیم بازار برق؛ عضو هیأت علمی ده‌ها کنفرانس و سمینار؛ داور، سردبیر یا عضو هیأت تحریریه‌ی چندین نشریه علمی، مجله و روزنامه؛ داور یا عضو هیأت علمی رویدادها و جشنواره‌های علمی مختلف بوده است.